Warunki użytkowania

PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH: Zgodnie z obowiązkiem informowania zainteresowanych stron o okolicznościach i warunkach przetwarzania ich danych oraz o przysługujących im prawach, udostępniamy im następujące informacje.

ODPOWIEDZIALNI ZA PRZETWARZANIE DANYCH: Técnicas De Alimentación Dinámica, SL

CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH: Aby zarządzać i odpowiadać na zapytania.

KONSERWACJA DANYCH: Dane są przechowywane przez czas niezbędny do nawiązania kontaktu oraz to, co jest prawnie wymagane, a następnie są niszczone w ramach bezpiecznych procesów organizacji.

LEGITYMACJA DO LECZENIA: Uzasadniony interes stron w odpowiedzi na zapytanie o informacje.

PRZYPISYWANIE ICH DANYCH OSOBOWYCH: Nie przewiduje się przekazywania danych, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje obowiązek prawny. Nie przewiduje się międzynarodowego przekazywania danych.

TWOJE PRAWA: NIE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEKAZYWANIA DANYCH, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH ISTNIEJE OBOWIĄZEK PRAWNY: Mogą Państwo odwołać swoją zgodę i skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia, przenoszenia i usuwania danych, pisząc do Técnicas De Alimentación Dinámica, SL, w C/ Crom 11-13, 08907 Barcelona (Barcelona), jak również do właściwego organu kontrolnego (AEPD).