MISJA

Produkujemy urządzenia do podawania i pozycjonowania części, co w efekcie przyczynia się do rozwoju firm poprzez poprawę ich konkurencyjności.

WIZJA

Być drogowskazem, punktem odniesienia w podawaniu części, adaptując się nowych technologii i potrzeb klientów, równocześnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i postępu społecznego.

WARTOŚCI

  • Gwarancja: dbamy o jakość naszych produktów i towarzyszymy naszym klientom w ich rozwoju.
  • Profesjonalizm: pracujemy zdyscyplinowanie i z pasją, by uzyskać doskonałość w każdym z naszych urządzeń.
  • Pokonywanie: z determinacją, elastycznością i zacięciem adaptujemy się do ciągłych zmian, w poszukiwaniu naszego stałego doskonalenia.
  • Kompromis: solidnie realizować każdą z tych wartości, by zaspokajać potrzeby wszystkich osób współtworzących naszą strukturę, od pracowników po klientów.
  • Odpowiedzialność społeczna: przyczyniamy się do dobrobytu ludzi i naszego otoczenia poprzez wrażliwość, różnorodność i integralność.
video tad informacion

Czy chcesz się z nami skontaktować?