ES · CAT · EN · FR · DE · PT · PL · LAT LinkedIn Twitter Facebook YouTube

Wstęp > Wiadomości

Ostatnie wiadomości

23.09.13

Nowe biuro handlowe we Frankfurcie w Niemczech

TAD otworzył nowe biuro handlowe we Frankfurcie w Niemczech, które to będzie zaspakajało zapotrzebowanie na nasze produktyna rynkuNiemieckim i Austriackim. W ten sposób poszerzymy naszą wydajność eksportową wraz z wykwalifikowanymi profesjonalistami oraz obejmiemy swoim zasięgiem strefę o dużym potencjale handlowym. W celu ułatwienia komunikacji przetłumaczyliśmy naszą stronę internetową na język niemiecki: www.tad-de.com.

Naszym celem nadrzędnym jest realizacja filozofii firmy TAD: zapoznać z naszą technologią, którą rozwinęliśmy w siedzibie głównej w Barcelonie, spersonalizowanej produkcji podajników wibracyjnych.

Zwiększyć moc eksportową jest na dzień dzisiejszy sprawą kluczową dla naszej firmy. Jednak celem nadrzędnym: kompromis z klientem i rozwiązanie wszelkich wynikających z tego potrzeb.

www.taddeutschland.de