ES · CAT · EN · FR · DE · PT · PL · LAT LinkedIn Twitter Facebook YouTube

Wstęp > Wiadomości

Ostatnie wiadomości

04.08.2014

TAD bierze udział w prezentacji “La Catalunya Industrial”

Dnia 4 lipca br. kierownictwo TAD wzięło udział w prezentacji programu „La Catalunya Industrial: un objectiu compartit”, mającej miejsce w budynku Forum (Barcelona). W spotkaniu tym uczestniczyło 2,5 tys. przedsiębiorców wielu branż oraz Artur Mas, Premier Rządu Autonomicznego Katalonii, Generalitat de Catalunya, i Felip Puig, kataloński Minister Przedsiębiorczości i Zatrudnienia, a jego celem było omówienie nowej katalońskiej strategii przemysłowej, która zakłada, że w 2020 roku 25% katalońskiego PKB pochodzić będzie z sektora przemysłowego, a tym samym sektor ten stanie się jedną z kluczowych sił napędowych wzrostu przy wychodzeniu z kryzysu gospodarczego.

Dlatego też nowa polityka przemysłowa opiera się na działaniach w 7 branżach: rolno-spożywczej, chemicznej, energetycznej i zasobów naturalnych, systemów, projektowej, zrównoważonej mobilności, ochrony zdrowia i nauk przyrodniczych oraz turystycznej. Premier Mas wyraził swoje przekonanie, że ta nowa strategia zostanie zrealizowana pomyślnie dzięki jedności i wspólnej pracy przedsiębiorstw i organów państwowych, i tym samym przemysł kataloński stanie się przykładem dla pozostałych krajów.   

Rząd kataloński chce wyznaczyć po jednym przedstawicielu władz publicznych dla każdej z siedmiu branż objętych programem,  w celu udzielenia wsparcia przy opracowaniu planu działania na rzecz przedsiębiorczości. Pomimo tego, iż na dzień dzisiejszy ww. plan strategiczny nie posiada żadnego określonego budżetu, premier Mas zapewnił, że na jego realizację zostaną wyznaczone środki, pochodzące z Generalnej Dyrekcji ds. Przemysłu i innych organów takich jak Acció.

„Musimy poważnie podejść do przywrócenia wzrostu gospodarczego w katalońskim sektorze przemysłowym, który powinien nabrać rozpędu” – podkreślił premier Mas, wspominając również, że już w chwili obecnej 20% katalońskiego PKB pochodzi z sektora przemysłowego,  i przyznając przy tym, że wzrost przemysłowy w Katalonii stracił „rozpęd” w ostatnich latach.