ES · CAT · EN · FR · DE · PT · PL · LAT LinkedIn Twitter Facebook YouTube

Wstęp > Informacje Prawne i Polityka Prywatności

Informacje Prawne i Polityka Prywatności

Técnicas de Alimentación Dinámica, S.L.
C/ Crom, 11-13
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
NIP ESB-60558756
Dane rejestracyjne RM: Tomo 27048, Folio 92, Hoja B-112360, Inscripción 1ª

PRAWA AUTORSKIE, INTELEKTUALNE I PRZEMYSŁOWE: Strona internetowa www i wszystkie składniki oraz formaty strony, zawarte lecz nie ograniczające się do tekstu, informacje, zdjęcia, schematy, ilustracje, ikony, multimedia (grafika, audio i video), obrazy, dane, software, kody HTML i jakikolwiek inne materiały są własnością tylko i wyłącznie firmy Técnicas de Alimentación Dinámica, S.L. (dalej zwaną TAD), która posiada jako jedyna autoryzację do korzystania z praw do własności intelektualnej i powiązanych praw osobowych, zawartych lecz nie ograniczonych do marek zarejestrowanych, loga, nazwy domen, wzory patentów, copyrights i prawa do obrazów oraz wzorów, przynależnych do praw własności lub wynikających z udzielonej autoryzacji. Zabrania się jakiejkolwiek reprodukcji lub wystawiania publicznego oraz modyfikacji, adaptacji, rozpowszechniania, dystrybucji, publikacji, pokazywania i komunikacji jako całości lub elementów strony internetowej i jej składowych.

GWARANCJA I ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI: Wszystkie prawa są zastrzeżone. Jakikolwiek dostęp do strony podlega następującym określeniom i warunkom:

TAD, nie ponosi odpowiedzialności za precyzję, niezawodność lub dokładność zawartości strony internetowej. TAD nie zapewnia ani nie gwarantuje, że materiał zawarty na tej stronie, ani żadna z funkcji strony oraz, że dostawca internetowy nie będą pracować bez zakłóceń i opóźnień, ani, że nie będą zawierały żadnych błędów ani defektów, wirusów lub bugs-ów, ani, że będą kompatybilne z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub materiałem i nie jest odpowiedzialny za szkody wynikające z wejścia na stronę lub też niemożności wejścia na nią. Ryzyko wejścia na stronę spoczywa na użytkowniku.

Może zostać zmagazynowana informacja techniczna na Twoim komputerze przy użyciu Twojej przeglądarki podczas odwiedzania strony internetowej www. Korzystanie z cookies nie dostarcza żadnych informacji osobistych ani jakichkolwiek informacji na temat Twojego komputera i są tylko wykorzystywane aby zaoszczędzać czas podczas kolejnych odwiedzin strony i pomóc nam w ulepszaniu wzornictwa i działania naszej strony. Posiadamy prawo do dokonywania zmian na stronie www i korekt lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego poinformowania użytkownika. Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej w celu przekazywania materiałów zniesławiających, zastraszających, obscenicznych, alarmujących, szkodliwych, pornograficznych lub materiałów naruszających prawa innych osób (w tym prawa własności intelektualnej, prawa tajności lub prawa prywatności) lub które nie są zgodne ze stosowanym prawem.

OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚCI: Jakiekolwiek dane które użytkownik tej strony przekaże do firmy TAD, zostaną umieszczone w bazie danych, zgodnie z obowiązującą ustawą 15/1999, z 13 grudnia. Użytkownicy w dowolnym momencie mogą mieć wgląd w swoje dane, dokonywać zmian i usunąć je, wysyłając e-mail na adres info@tad.es lub pocztą na adres:

Ref. Web.
TAD, S.L.
C/ Crom, 11-13
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Spain

JURYSDYKCJA: Niniejsza strona www jest nadzorowana i kontrolowana w Hiszpanii. Wszelkie treści i warunki są przedmiotem prawa hiszpańskiego i Użytkownik zobowiązuje się do poddania się wyłącznej jurysdykcji sądów w Barcelonie, w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy związanej ze stroną www lub pochodzącej z niej.