ES · CAT · EN · FR · DE · PT · PL · LAT LinkedIn Twitter Facebook YouTube

Wstęp > O firmie

Wydajność produkcyjna

Łącząc terminy AUTOMATYZACJA-INWESTYCJA-AMORTYZACJA, na pierwszy plan wysuwa się problematyka WYDAJNOŚCI PRODUKCYJNEJ i tym samym cel prowadzący do uzyskania satysfakcjonującego poziomu (zwłaszcza w przypadku produkcji wymagającej redukcji czasu, strat w produkcji, kosztów personelu pomocniczego, kontroli jakości, metod, oprogramowania, obsługi, serwisowania, itd..).

Warto wyróżnić dwa istniejące i najczęściej spotykane scenariusze dotyczące WYDAJNOŚCI PRODUKCYJNEJ:

W pierwszym przypadku stajemy przed uzyskanymi wartościami - wynikiem ewolucyjnym różnych parametrów, ulegających stopniowej regresji. Bezlitosna tendencja, której musimy się przeciwstawić (trudności, zniszczenia, rozregulowania, itd…).

W drugim przypadku WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNA postrzegana jest jako koncepcja interaktywna, gdzie różnorodne parametry, podatne na stałą progresję, umacniają się i ewoluują aż do uzyskania celu: optymalizacji (produkcja zwyżkowa).

TAD opiera się na drugiej opcji i wprowadza ją w życie w postaci WSPARCIA TECHNICZNEGO, rozumianego jako wsparcie oraz jako część składową działań związanych z WYDAJNOŚCIĄ PRODUKCYJNĄ (wprowadzanie tekstów technicznych, doradztwo, kontrola parametrów, wsparcie podczas rozruchu urządzeń , pomoc techniczna, przeglądy i diagnozy, szkolenie personelu, obsługa przewidywalna, zapobiegająca lub korygująca, itd...).