ES · CAT · EN · FR · DE · PT · PL · LAT LinkedIn Twitter Facebook YouTube

Wstęp > Specyfikacja

Funkcja pozycjonująca + Funkcja łącząco-magazynująca

Podajniki i podajnik wibracyjny

Wiążąc jedną jednostkę pozycjonującą (podajnik wibracyjny) z jedną jednostką łącząco-magazynującą (wibratorem liniowym), należy skonfigurować je, jak określiliśmy jako system podający bazowy stosownie do efektu wprowadzenia (funkcja łączenia, powiązania), który pozwala uśrednić statystyczną zmienność rytmu (funkcja magazynowania).

Ponadto systemy bazowe pozwalają włączyć dodatkowe sterowanie lub kontrolę, w celu zapobieżenia nadmiernemu ciśnieniu, zredukowaniu hałasu, zniszczeniu urządzenia, niewłaściwej obróbce części i elementów oraz mikro zatrzymaniom maszyny, itd…

Podajniki Jednostka pozycjonująca + Jednostka łącząco-magazynująca
Strumienie, prowadnice podające: 5
Podajnik wibracyjny Jednostka pozycjonująca + Jednostka łącząco-magazynująca
Strumienie, prowadnice podające: 3
Podajnik wibracyjny i podajniki Jednostka pozycjonująca + Jednostka łącząco-magazynująca
Strumienie, prowadnice podające: 5
Podajniki wibracyjny i podajnik Jednostka pozycjonująca + Jednostka łącząco-magazynująca
Strumienie, prowadnice podające: 1
Podajnik i podajniki wibracyjny Jednostka pozycjonująca (2) + Jednostka łącząco-magazynująca (2)
Strumienie, prowadnice podające: 2